Een wachtwoordprotocol voor iedere onderneming

Een wachtwoordprotocol is een set van richtlijnen en procedures voor het aanmaken, delen, opslaan, en verwijderen van wachtwoorden die door een organisatie worden gebruikt. Elk bedrijf, groot of klein, heeft een dergelijk protocol nodig om de veiligheid van gevoelige informatie te waarborgen en de risico’s van ongeoorloofde toegang tot hun systemen en accounts te minimaliseren.

Een effectief wachtwoordprotocol moet de regels definiëren voor het creëren van sterke wachtwoorden, het veilig opslaan van wachtwoorden, en het beheer van de toegang tot deze wachtwoorden. Het protocol moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om rekening te houden met de laatste best practices en bedreigingen voor informatiebeveiliging. Een sterk wachtwoordprotocol is van vitaal belang voor elke onderneming om de veiligheid van hun gegevens te waarborgen.

In dit artikel geven we handvatten om tot een goed wachtwoordenprotocol te komen voor jouw organisatie. Neem het niet klakkeloos over, maar denk er zelf over na en leg het voor aan je team, zodat je tot een effectieve, maar ook efficiënte oplossing komt voor jouw organisatie.

Wachtwoordbeleid

In de huidige digitale samenleving zijn wachtwoorden de eerste verdedigingslinie tegen ongeoorloofde toegang tot persoonlijke en zakelijke informatie. Een sterk wachtwoordbeleid is essentieel voor elke organisatie om de veiligheid van hun gegevens te waarborgen. Een wachtwoordbeleid bepaalt de regels en richtlijnen voor het aanmaken, delen en opslaan van wachtwoorden. Het is belangrijk om het beleid regelmatig te herzien en up-to-date te houden om ervoor te zorgen dat de meest recente best practices worden gevolgd en om de risico’s van inbreuken op de beveiliging te minimaliseren. Een effectief wachtwoordbeleid kan bijdragen aan het creëren van een veilige digitale omgeving voor elke organisatie.

Hierbij geven we je een handreiking voor een effectief wachtwoordbeleid:

 1. Alle wachtwoorden moeten minimaal 8 tekens lang zijn en moeten minstens één cijfer, één speciaal teken, één hoofdletter en één kleine letter bevatten.
 2. Wachtwoorden moeten elke 90 dagen worden gewijzigd en mogen niet worden hergebruikt.
 3. Gebruikers moeten hun wachtwoorden veilig opslaan, bijvoorbeeld in een passwordmanager.

Wachtwoordbeheer

Wachtwoordbeheer is een cruciaal aspect van informatiebeveiliging, vooral in een tijd waarin bedrijven en individuen steeds meer vertrouwen op digitale middelen om hun informatie te bewaren. Een effectief wachtwoordbeheer omvat het creëren, delen en opslaan van wachtwoorden op een veilige en beveiligde manier. Het is belangrijk dat wachtwoorden alleen worden toegewezen aan geautoriseerde personen en dat deze wachtwoorden regelmatig worden bijgewerkt. Bovendien moeten wachtwoorden opgeslagen worden op een veilige locatie en mogen ze niet worden gedeeld met andere personen. Goed wachtwoordbeheer draagt bij aan de bescherming van gevoelige informatie en vermindert het risico op ongeoorloofde toegang tot bedrijfsgegevens.

Hierbij geven we je een handreiking voor effectief wachtwoordbeheer:

 1. Alleen geautoriseerde personen mogen toegang hebben tot wachtwoorden.
 2. Elke werknemer krijgt zijn eigen set klantwachtwoorden toegewezen.
 3. Werknemers mogen geen wachtwoorden delen of aan anderen doorgeven.
 4. Wachtwoorden mogen alleen worden verzonden via beveiligde kanalen, bijvoorbeeld via een versleutelde e-mail of een beveiligd berichtensysteem.
 5. Wachtwoorden mogen nooit onversleuteld worden opgeslagen in openbare of niet-beveiligde systemen.

Wachtwoordverwijdering

Wanneer een werknemer het bedrijf verlaat of een klant een account opzegt, is het van essentieel belang om alle toegang tot wachtwoorden onmiddellijk te verwijderen om de veiligheid van gevoelige informatie te waarborgen. Wachtwoordverwijdering is een kritiek onderdeel van informatiebeveiliging en moet met de grootste zorg worden uitgevoerd. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle opgeslagen wachtwoorden worden verwijderd en dat er geen kopieën van wachtwoorden achterblijven op andere apparaten of servers. Het correct verwijderen van wachtwoorden minimaliseert het risico op inbreuk op de beveiliging en versterkt het vertrouwen van klanten en partners in uw organisatie.

Hierbij geven we je een handreiking voor wachtwoordverwijdering:

 1. Als een werknemer uit dienst gaat, moeten alle wachtwoorden die aan hem of haar zijn toegewezen onmiddellijk worden gewijzigd.
 2. Als een klant vraagt om hun wachtwoord te resetten, moet het oorspronkelijke wachtwoord worden gewijzigd en mag het niet opnieuw worden gebruikt.
 3. Als een klant hun account opzegt, moeten hun wachtwoorden onmiddellijk worden verwijderd uit alle systemen en opslaglocaties.

Door het opstellen en naleven van een wachtwoordprotocol kan je de veiligheid van je klantgegevens waarborgen en de risico’s van ongeoorloofde toegang minimaliseren. Het is ook belangrijk om regelmatig te controleren of het protocol nog steeds effectief is en indien nodig aanpassingen te maken om de veiligheid te verbeteren.