Partnerschap met Datto

Commpro kiest voor de veiligheid die Datto biedt op het gebied van online gegevensbescherming. Voortaan zullen alle Microsoft 365 accounts volledig geback-upt worden met Datto Online back-up.